Всеукраинская общественная организация
"Ассоциация больных хроническим миелолейкозом "Осанна"

UARU
Кто мы Программа «Право жить» Новости О ХМЛ О нас пишут Контакты

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація хворих на хронічний мієлолейкоз «ОСАННА» є об’єднанням громадян, яка об’єднує на добровільних засадах індивідуальних та колективних членів на основі єдності їх професійних та громадських інтересів.

Громадська організація створена з метою задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних інтересів, сприяння провадженню екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності та захисту її членів, які хворіють на хронічний мієлолейкоз.


Основні завдання Громадської організації:

 • сприяння досягненню максимальної ефективності використання наукового та творчого потенціалу при медичній та інших видах допомоги хворим на хронічний мієлолейкоз;
 • сприяння в реалізації просвітницької діяльності та інформаційного забезпечення населення, фахівців та медичної громадськості з питань, що стосуються захворювання на хронічний мієлолейкоз, а також психологічної реабілітації хворих та членів їхніх сімей;
 • формування в установленому порядку для своїх членів автоматизованого банку даних по лікарським засобам, медичній техніці для безкоштовного надання інформації хворим на хронічний мієлолейкоз, членам їх сімей;
 • сприяння в організації науково-практичних конференцій з питань захворювання на хронічний мієлолейкоз;
 • сприяння обміну науковими ідеями, концепціями та дослідницькими рішеннями;
 • сприяння обміну досвідом з міжнародними, закордонними та українськими організаціями, що займаються схожою діяльністю;
 • захист соціальних прав та законних інтересів членів Громадської організації в державних органах, установах, організаціях та підприємствах всіх форм власності, судових органах;
 • сприяння втіленню ідей милосердя, гуманізму, поважного відношення до людини
 • сприяння в розробці цільових наукових програм, що стосуються захворювання на хронічний мієлолейкоз.

Для виконання статутних завдань Громадська організація в межах, що не суперечать чинному законодавству, здійснює:

 • сприяння в здійсненні заходів (семінари, конференції, зустрічі, круглі столи) для поширення досвіду, наукових та медичних розробок стосовно захворювання на хронічний мієлолейкоз;
 • сприяння в поширенні інформації в засобах масової інформації з проблем захворювання на хронічний мієлолейкоз;
 • інформування про діяльність Громадської організації та коло питань, які об’єднують членів Громадської організації, шляхом поширення друкованої продукції та інших інформаційних засобів, виготовлених і розтиражованих на замовлення Громадської організації;
 • підтримку прямих міжнародних контактів і зв’язків з питань, які забезпечують досягнення мети діяльності Громадської організації;
 • представництво та захист інтересів членів Громадської організації у відношеннях з державними структурами, підприємствами всіх форм власності, іншими громадськими організаціями, засобами масової інформації, судовими органами;
 • забезпечення взаємодії членів Громадської організації при вирішенні питань, що потребують колективних зусиль;
 • доведення до відома членів Громадської організації інформації, яка може бути корисною для їх діяльності.

На нашому сайті спеціалісти з ХМЛ діляться своїм досвідом у вивченні, діагностиці та лікуванні даної хвороби. Ми  важаємо, що їх думки будуть інформативними та корисними для Вас.

У Вас також є можливість:

 • підписатися на розсилку новин та інших матеріалів;
 • надіслати свої статті чи матеріали для публікації на нашому сайті;
 • надіслати посилання на свої статті чи матеріали, опубліковані на інших ресурсах.

Заповнивши форму для реєстрації, Ви можете ввійти до нашої бази. Це дасть Вам можливість отримувати у фахівців корисну для Вас інформацію.

Кто мы Программа «Право жить» Новости О ХМЛ О нас пишут Контакты